STK-Team s.r.o. - spoľahlivá STK v Dolnom Kubíne s viac ako 23 ročnou tradíciou.

STK-Team s.r.o. - spoľahlivá STK v Dolnom Kubíne s viac ako 23 ročnou tradíciou.

O nás

Náš STK-TEAM je tu pre vás!

Stanica technickej kontroly Dolný Kubín Spololočnosť STK-TEAM s.r.o v Dolnom Kubíne začala svoju činnosť 1. 1. 2000. Hlavná pracovná činnosť je zameraná na technickú a emisnú kontrolu osobných a nákladných vozidiel. Z technických kontrol vykonávame nasledovné: pravidelnú, opakovanú, administratívnu, zvláštnu kontolu a kontrolu na vydanie prepravného povolenia. Z emisných kontrol vykonávame kontroly zážihových motorov a emisné kontroly vznetových motorov. Na Vašu návštevu sa teší team skúsených technikov.

Naša spoločnosť STK-TEAM s.r.o. vybudovala protikorupčný systém manažérstva podľa požiadaviek ISO 37001.
STK-TEAM s.r.o. pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady.